Tarihsel ve kültürel varlıkları korumak insanlık borcudur. Kültürel varlıklar arasında doğal ki değerli mimarlık yapıtları da var. Bunların ille de tarihi olmaları gerekmez, tıpkı öteki sanat eserleri gibi. Çağdaş yapıtlar da bugünkü değerlerinin yanısıra, yarına bırakılacak mirastır. Biz ne yazık ki son zamanlarda değerleri kolay harcar olduk. Bu tutum her alanda yaygınlaşıyor. İşte, kolayca yıkılıveren, […]

Galatasaray Spor Kulübü bunalımda… Nedenlerini yalnızca bugüne bakarak bulamayız; biraz geçmişe bakalım. 1990-96 arasında Alp Yalman’ın başkanlığı sırasında Kulüp yönetiminde üç dönem görev almıştım. Mart 1996’da da Kulübü, borç ve alacakları dengeli bir şekilde yeni yönetime devretmiştik. O dönemde denk bütçe yapılır ve bütçe dışına çıkmamaya özen gösterilirdi. En büyük kaygı bankalara borçlanmaktı. Banka faizleri […]

Mekânların insan üzerinde ciddi etkisi vardır. Ünlü siyaset adamı W. Churchill: “Biz binalarımızı biçimlendiririz, sonra da onlar bizi biçimlendirir.” demiştir. Bu deyişi ben genişletiyorum: “Biz şehirlerimizi biçimlendiririz, sonra da onlar bizi biçimlendirir.” Uygarlık kentlerde gelişmiştir. Kentler orada yaşayan topluluğun kültür ve uygarlık düzeyini yansıtır; kısacası kentler uygarlığın aynasıdır. Şehirlerimiz yıllardır süren denetimsiz yoğun kentleşme, ülke […]

Yapı Fuarı’nın yolculuğu nasıl başladı? Fuarın hikayesini kısaca anlatabilir misiniz? Biz, bir grup arkadaş 1968 yılında Yapı-Endüstri Merkezi’ni kurmuştuk. YEM, “yapı” konusunda bir bilgi merkezi olacaktı. İşe, İstanbul-Harbiye’de bir daimi yapı malzemesi sergisiyle başladık. O tarihlerde ülkemizdeki malzeme üretimi, kapasite ve çeşit bakımından çok sınırlıydı. Yapı malzemesinin merkezi Karaköy’de Perşembepazarı idi. Daha, renkli fayans bile […]

DOĞAN HASOL- Değerli konuklar, değerli mimar arkadaşlarım, değerli öğrenciler; Konumuz, “20. Yüzyılın İkinci Yarısında Mimarlık Pratiği”… Ancak bu arada, Baysal-Birsel ikilisine de değinmeden geçemem. Haluk Baysal-Melih Birsel için bir araya gelmiş olmak beni gerçekten mutlu ediyor. İkisini de tanıma şansım oldu; 1965 yılı başında Mimarlar Odası İstanbul Şubesi sekreteri seçilmiştim, Haluk Bey Mimarlar Odası İstanbul […]