Mirliva Mustafa Kemal bundan 101 yıl önce 13 Kasım 1918’de Adana’dan İstanbul’a geldiğinde Haydarpaşa’dan bir istimbotla Galata’ya geçerken, işgalci düşman savaş gemilerini görünce tepkisini bu sözlerle dile getirmiştir: “Geldikleri gibi giderler!” Böyle bir işgalin olabileceğini önceden tahmin etmiş ve kısa bir süre önce Padişah’a ve Sadrazam’a bu konudaki düşüncelerini aktarmıştır. İşte, bindiği istimbot şimdi dev […]

Çok yönlülüğü, üretkenliği ve çalışmalarındaki titizliği ile zihinlerimizde yer eden, öğrencilerine kattıklarıyla devrini daim etmiş bir isim Nezih Eldem. Yazar metninde, “mutluluk kavramını da mimari işlevselliğin içinde gören bir anlayış”a sahip olduğunu belirttiği Nezih Eldem’i yakından tanımamıza olanak sağlıyor. Nezih Eldem, 1944 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra, İTÜ’nün çekirdeğini oluşturan Yüksek Mühendis […]

İstanbul’un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk işlerden biri olarak Tak­sim Cumhuriyet Meydanı’nın ele alınıp düzenleneceğini be­lirtmiş. Çok doğru bir karar ve yaklaşımdır bu, çünkü o mey­dan hiç kuşkusuz, İstanbul’un en önemli meydanıdır; tarih­teki yeri de çok önemlidir. Bu­günkü perişan durumundan bir an önce kurtarılması bele­diye için kaçınılmaz, ciddi bir görevdir. Cumhuriyet’in kurulmasın­dan sonra İstanbul’da […]

Prof.Dr. İlhami Çetin’in çok değerli bir çalışmasının ürünü olan kitap ülkemizin bugünkü siyasal / toplumsal ortamında daha da önem kazanmış bulunuyor. Kısacası, kitabı “doğru zamanda, doğru yerde” bir eser diye tanımlayabiliriz. İlhami Çetin’în kariyerinde başarılarla dolu, ilkeli bir öğretim süreci var. Bilgi ve deneyimini bu kez kitapta bilgece ve cömertçe aktarıyor. Kitapta önce, “Aydınlanma Nedir?” […]

Mimarlık Denince … desek önce… Mimarlık Denince, mimarlığın ne olduğunu anlatıyor; hatta aykırı örneklerle, ne olmadığını da. Mimarlığın gelişiminin yanı sıra felsefe, sanat, tarih, teknoloji, malzeme, çevre, kent, toplum ve siyasetle ilişkilerini de ortaya koymaya çalışıyor. Son zamanlarda, “Türkiye’de Mimarlık var mı ki?” şeklinde bir söylem belirdi. Önce şunu belirtelim: Türkiye bir mimarlıklar ülkesidir. Ülke […]