Türkiye Cumhuriyeti, 1923’teki kuruluşunun ardından kısa bir sürede büyük başarılara ulaşmıştır. Mimarlık alanında da durum öyledir. Gelelim 100’üncü yılına eriştiğimiz bugünlerdeki duruma. Öncelikle şunu belirtelim: Türkiye, bir “Mimarlıklar Ülkesidir”. Ciddi bir Mimarlık geçmişine, zengin bir Mimarî mirasa sahiptir: Antik Dönem kalıntıları, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimarlıkları gerçek bir birikim gösterir. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı da […]

Basından bir haber: “9’uncu İmar Affı Geliyor” AKP iktidarı döneminde 8 kez İmar Affı çıkarılmış, şimdi 9’uncusu geliyormuş (1). Aslında, 1999 yılında yaşanan Marmara depremi sonrasında, 122 milletvekili, “Depremlere karşı alınması gereken önlemler” konusunda Meclis Araştırması istemişler. Hazırlanan raporda, Deprem Bakanlığı kurulması, riskli bölgelere yapı izni verilmemesi gibi önlemler yer alırken “gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı […]

Yeni öğretim yılı başlarken gençlere bazı tavsiyelerin yararlı olduğunu düşünüyorum. YTÜ’nün benim için düzenlediği Onursal Doktorluk Töreninde Yaptığım Konuşma: “Sayın Rektör, Sayın Öğretim Üyeleri, Değerli Dostlarım, Sevgili Öğrenciler, Yıldız Teknik Üniversitesi’nce bana “onursal doktor” unvanı verilmesinden dolayı büyük onur ve mutluluk duydum. Bu mutluluğu burada benimle paylaşmanızdan dolayı sizlere en içten teşekkürlerimi sunarım.  Bu, bana […]

Boğaz’ın incisi olarak da anılmış olan Kız Kulesi bir kez daha restore ediliyor. Kız Kulesi, İstanbul için kuşkusuz çok önemli bir yapıdır. Eski bir Üsküdarlı olarak burada, bu efsanevi kulenin yanı sıra önce, yaşadığım dönemdeki  çevresinden biraz söz etmek isterim. Sunay Akın’a göre: “Çocuğunu asma köprüde sallayan bir annedir İstanbul ki onun içi süt dolu […]

Güncelliğini hâlâ koruyan önemli bir konuya, ülkemizdeki “Şehir Hastaneleri”ne değinelim: 1960’lı yıllarda 850 yataklı, 1.000 yataklı SSK hastaneleri yapılmaktaydı. Yatak sayıları o dönem için uygundu. Zamanla teşhis ve tedavi alanlarındaki olumlu gelişmeler hastane tasarımı ilkelerini de değiştirdi. O yıllarda, yatan bir hastanın, hastanede kalış süresi ortalama 14 gündü. O nedenle de hastanın 14 gün güneşten […]