Mimar Doğan’lar… Üç Doğan kitabı, bu yılın başında yayımlandı. Kitap, üretimleri ve birikimleri ile Türkiye’nin mimarlık tarihinde ve kültür yaşamında çok önemli yeri olan Doğan Kuban, Doğan Tekeli ve Doğan Hasol ile Ceren Çıplak Drillat’ın yaptığı söyleşiden oluşuyor. Hasol ve yazar Ceren Çıplak Drillat ile konuştuk. DOĞAN HASOL: “Mimar Doğan”lar kitabı ve öncesinde yaptığınız söyleşilerde […]

Taksim Cumhuriyet Meydanı İstanbul’un en önemli meydanıdır; tarihteki yeri de çok önemlidir. Bugünkü perişan durumundan bir an önce kurtarılması kaçınılmaz, ciddi bir görevdir. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra İstanbul’da bir tören alanı düzenlenmesi gündeme gelmiş, Beyazıt üzerinde durulmuşsa da, sonuçta Taksim uygun görülmüştür. İlkin, bir anıt yaptırılması için 1925 yılında İtalyan heykelci Pietro Canonica görevlendirilmiş, yapımına ayrıca […]

Deprem Türkiye için sürpriz değil. Binalar yıkıldıktan, canlar gittikten sonra “hırsız müteahhit”, “malzemeden çalmışlar” gibi söylemlerin hiçbir yararı yok. Türkiye’de yalnızca malzemeden mi çalınıyor? İnşaat yalnızca malzemeyle yapılmaz; yapıların malzemeden çok daha önemli girdisi bilgidir. Bilgi eksikse en iyi malzemeyle bile çürük bir yapı yapılabilir. Özetle, Türkiye’de “bilgi”den çalınıyor: “şehircilik”, “mimarlık”, “mühendislik” bilgisinden. Deprem teknolojisi […]

İktidar, Meslek Odaları ve Barolara ilişkin olarak yeni kararlar ve yasal düzenlemeler yapmak eğiliminde. Bu kuruluşlar Anayasa’da da yeri olan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe sahip özerk kuruluşlardır. Görevleri, mesleğin ilkelerini ve doğrularını belirlemek ve onların doğru uygulanmasını sağlamaktır. Eleştirileri, iktidarların hoşuna gitmese de bu, onların normal kamusal görevidir. Ne var ki çoğu kez, politika […]

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk işlerden biri olarak Taksim Cumhuriyet Meydanı’nın ele alınıp düzenleneceğini belirtmişti. Çok doğru bir karar ve yaklaşımdır bu, çünkü o meydan hiç kuşkusuz, İstanbul’un en önemli meydanıdır; tarihteki yeri de çok önemlidir. Bugünkü perişan durumundan bir an önce kurtarılması Belediye için kaçınılmaz, ciddi bir görevdir. İşte bu nedenle ve doğru […]