250. yılını kutlayan İTÜ’nün köklü geçmişine bir göz atalım. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kökü, 1773’te kurulmuş olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayûn’a dayanır. Osmanlı İmparatorluğu, bilim ve teknolojide Batı’ya yetişebilmek amacıyla, özellikle askeri alanda yeniliklere yönelmek zorunluluğunu duymuştur. Daha sonra Mühendishane-i Bahri-i Hümayûn da Sultan 3. Mustafa döneminde tersane hizmetlerini ve donanmayı geliştirmek, Batılı anlamda gemi mühendisliği eğitimi […]

20. yüzyıl, toplumsal ve siyasal olaylar bakımından dünya tarihinin belki de en çalkantılı yüzyılıydı. Dünyanın hemen her yerinde sıcak ve soğuk savaşların yanı sıra sömürü, barbarlık, soykırım, özgürlüklere ve yaşam haklarına saygısızlık gibi olguların yüzyılı oldu. Ülkemiz, yüzyılın ilk yirmi yılında, önce sürekli savaşlar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş süreciyle sarsıldı. Ardından Kurtuluş Savaşı’nı ve yeniden […]

Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde dönüp biraz da Cumhuriyet’in erken dönemine bakalım. Erken Cumhuriyet dönemi, Mustafa Kemal’in önderliğinde her alanda planlamaya önem vermiştir. Bu yaklaşım, yalnızca kentsel planlama alanında değil, ekonomi alanında, eğitim, sağlık, ulaşım alanlarında da olmuştur. Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü ve bilime saygısıyla, Cumhuriyet’in ilânından sekiz ay önce 17 Şubat 1923’te […]

6 Şubat 2023’te oluşan, Kahramanmaraş odaklı deprem “yüzyılın felaketi” oldu, binlerce can kaybı, binlerce yaralı ve büyük bir harabe stoğu. Deprem Türkiye için sürpriz değil. Binalar yıkıldıktan, canlar gittikten sonra “hırsız müteahhit”, “malzemeden çalınmış” gibi söylemlerin hiçbir yararı yok. Türkiye’de yalnızca malzemeden mi çalınıyor? İnşaat yalnızca malzemeyle yapılmaz; yapıların malzemeden çok daha önemli girdisi bilgidir. […]

Türkiye Cumhuriyeti, 1923’teki kuruluşunun ardından kısa bir sürede büyük başarılara ulaşmıştır. Mimarlık alanında da durum öyledir. Gelelim 100’üncü yılına eriştiğimiz bugünlerdeki duruma. Öncelikle şunu belirtelim: Türkiye, bir “Mimarlıklar Ülkesidir”. Ciddi bir Mimarlık geçmişine, zengin bir Mimarî mirasa sahiptir: Antik Dönem kalıntıları, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimarlıkları gerçek bir birikim gösterir. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı da […]