Atatürk Havalimanı yok edilip yerine millet bahçesi yapılacakmış. Resmi açıklama böyle; ancak başka yoğun söylentiler var. O havalimanı büyük emek ve yatırımla çok iyi bir mimarlık yapıtı olarak inşa edilmişti. İstanbul’un 1:100.000’lik çevre düzeni planına göre şehrin üç havalimanına ihtiyacı vardı, Atatürk Havalimanı bunlardan biri olarak korunacaktı, ikincisi Sabiha Gökçen Havalimanı olacak, üçüncüsü ise Silivri […]

İki eğitim kurumunun yaşamıma önemli katkısı olmuştur: Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). 11 yaşımda adımımı attığım Galatasaray’da orta ve lise eğitimime ek olarak “özgülük, eşitlik ve kardeşliğin” ne olduğunu öğrendim. Galatasaray yalnızca bir lise değildi; dernekleri ve spor kulübü ile uluslararası bir topluluktu. Başka bir deyişle “Bitmeyen Mektep’ti”. 1956’da Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra […]

Cumhuriyet’in erken döneminde, konuk yabancı mimarlar ve şehir plancılarıyla sürdürülen kentsel planlama çalışmalarının yanı sıra kırsal bölgeler için de bir çeşit köykent projesi düşünülmüş. Adı, “İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi” olan köyün yerleşme planı Prof. Dr. Afet İnan’ın, Türk Tarih Kurumu’nca yayımlanmış olan, “Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı” 1933 adlı kitabında yer almıştır. […]

Sürekli olarak yinelediğimiz gibi, hangi alanda olursa olsun, “iyi” olması beklenen nesne için, onu oluşturan bütün girdilerin iyi olması gerekir. Doğal ki mimarlıkta da bu ilke geçerlidir. Önce, “Mimarlık”ın girdilerine bakalım. Mimarlıkta, gerçekleştirilebilecek yapının, işlevi kusursuz karşılaması, dayanıklı olması ve sanat değeri taşıması gerekir. Bunu kısa bir formülle açıklayabiliriz: İşlev x Dayanıklılık (Strüktür + Konstrüksiyon) […]

Erken Cumhuriyet dönemi, Mustafa Kemal’in önderliğinde her alanda planlamaya önem vermiştir. Bu, yalnızca kentsel planlama alanında değil, ekonomi alanında, eğitim, sağlık, ulaşım alanlarında da olmuştur. Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü ve bilime saygısıyla, daha Cumhuriyet’in ilânından sekiz ay önce 17 Şubat 1923’te toplanan ve 16 gün süren İzmir İktisat Kongresi’nde tarım ve eğitime ilişkin olarak alınan […]