Cumhuriyet’in erken döneminde, konuk yabancı mimarlar ve şehir plancılarıyla sürdürülen kentsel planlama çalışmalarının yanı sıra kırsal bölgeler için de bir çeşit köykent projesi düşünülmüş. Adı, “İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi” olan köyün yerleşme planı Prof. Dr. Afet İnan’ın, Türk Tarih Kurumu’nca yayımlanmış olan, “Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı” 1933 adlı kitabında yer almıştır. […]

Erken Cumhuriyet dönemi, Mustafa Kemal’in önderliğinde her alanda planlamaya önem vermiştir. Bu, yalnızca kentsel planlama alanında değil, ekonomi alanında, eğitim, sağlık, ulaşım alanlarında da olmuştur. Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü ve bilime saygısıyla, daha Cumhuriyet’in ilânından sekiz ay önce 17 Şubat 1923’te toplanan ve 16 gün süren İzmir İktisat Kongresi’nde tarım ve eğitime ilişkin olarak alınan […]

Mimarlar Odası’nın anma programına da bir katkı olarak, 20 Mart 2020’de yitirdiğimiz Cengiz Bektaş’ı anıyoruz.  Cengiz Bektaş önce Güzel Sanatlar Akademisi’nde bir süre okuduktan sonra Münih’e giderek 1959’da Münih TH’sını bitirmiş, sonra da bir süre Almanya’da mimar olarak çalışmıştı. Ülkeye döndükten sonra 1962’de Ankara’da ODTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış, bir yandan da üniversitenin İnşaat […]

Mimarlar Odası Türkiye’nin mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve artık hayatta olmayan mimar(lar)ın anısını yaşatmak üzere 2006 yılından beri Anma Programları düzenliyor. Her iki yılda bir belirlenen isimlerden Mimar Kemalettin Bey, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Haluk Baysal–Melih Birsel, Ernst A. Egli, Maruf Önal ve Nezih Eldem anılmıştı. 2020-2022 dönemi için Vedat Dalokay seçilmiş. Biz de o […]

1973’te ilk sayısını çıkardığımız YAPI Dergisi bizim çok övündüğümüz bir yayınımızdı. Türkiye’nin en uzun ömürlü ve düzenli süreli yayını olarak yaşamını şimdi de başarıyla sürdürüyor.   Mimar-karikatürist arkadaşımız Deniz Dokgöz’ün derginin 40. yıldönümü için yaptığı “yapı” ağacı.   YAPI dergisinin kökeni, Avrupa’daki benzerleri gibi, “yapı” konusunda bir bilgi merkezi şeklinde kurulmuş olan Yapı-Endüstri Merkezi’ne (YEM) […]