AKLIMDAN GEÇENLER, Doğan Hasol Kaynak : 07.05.2013 - * | Yazdır

İNSANA DAİR

Çağdaş olmak insandan yana olmak demektir. 

İnançlar insanları ayıran değil, birbirine bağlayan türden olmalıdır. 

Akıl yerine bâtıl inanç toplumu geriye götürür. 

Herkese birden yaranmak isteyen hiç kimseye yaranamaz.

Dalkavuklar hiçbir dönemde, hiçbir yerde baştacı edilmemiştir. 

Gençler umutlarıyla, yaşlılar anılarıyla yaşar. 

Yaşamın süresinden çok, kalitesi önemlidir.

Düşünmek ve düşündüğünü ifade etmek insanın en büyük ödevidir.

Düşünmenin en güzel yolu düşlemek ve yazmaktır. 

İnsan her şeyi bilmek zorunda değildir, ama her şeyi bilmediğini bilmek zorundadır. 

İnsanlara “biz” demeyi öğretmek gerek; “ben” demeyi nasıl olsa herkes doğuştan biliyor. 

İnsanlar geçmiş için değil, gelecek için yaşar.

Az okumuş adam her şeyi bildiğini sanır. 

En tehlikeli insan, cahil yöneticidir. 

Kimse, olmayan bir şeyi verme gücüne sahip değildir; ancak nedense herkes akıl vermeye bayılır. 

Olmadığı halde bile verilebilen tek şey akıldır. 

İki akıl, her zaman bir akıldan üstündür. Tabii, akılsa… 

İnsanlar yaşlandıkça daha hoşgörülü oluyorlar. Olgunlaşmanın yanında, daha az işittikleri, daha az gördükleri için belki de… 

Önemli olan hata yapmış olmak değil, o hatadan ders çıkarabilmiş olmaktır. 

Dünyanın en büyük düşmanı aşırı nüfus artışıdır. 

Nüfus dünyayı giderek daha hızlı kirletiyor. 

Gençler, başkalarından daha iyi yapabildiğiniz işleri keşfedin ve onları yapın. 

Kafatasçının kafasının tası atarsa ne olur ?

Analarımızın ömrü üretmekle küretmek arasında geçti. 

Dünü unutma, bugünü yaşa, yarını planla. 

Aklımızdan geçenler okunabilseydi ne çok düşmanımız olurdu. 

Düşmanınızla bile dost olmaya bakın. 

Kavgadan sakın; hiçbir kavganın galibi yoktur.

Unutmayın ki “babalar olmasa anneler olmaz”; yine unutmayın ki “anneler olmasa babalar da olmaz.”

Nanköre yaranmak mümkün değildir. 


BAŞARI ÜZERİNE 

Her başarıda şans yerine akıl ve yetenek aranmalı.

Başarı hemen üstlenilir, başarısızlıkta bahaneler üretilir. 

Hiçbir mazeret (ya da bahane) başarının yerini tutmaz. 

Başarının az olduğu yerde kıskançlık çok olur, çünkü az ve elde edilmesi güç olanın paylaşılması zordur. 

Başarının sahibi çok olur.

Başarıda gösterilen üstlenme çabası başarısızlıkta görülmez. 

Başarı başarının mayasıdır.

Başarısız kişiyi ikinci kez denemeyin. 


MİMARLIK ÜZERİNE

Mimarlık, bir ülkenin uygarlık düzeyinin göstergesidir. 

Mimarlık bir insan hakkıdır. 

İyi mimarlık için yalnızca mimarın iyi olması yetmez. 

Mimarlık, toplumun ortak ürünüdür. 

Türkiye’nin gündeminde mimarlık var mı ki gelişsin ?

Kötü mekânda iyi insan yetişmez. 

Estetik değeri olmayan yapı mimarlık yapıtı olamaz. 

Her mimarlık yapıtı bir tarih anlatır. 

Türkiye’de yapı biter, mimar unutulur. 

Mimar olamıyorsan, başka iş seç ve kendi mutluluğunun
mimarı ol. 

Türkiye koşullarında proje, mimarın malsahibine hediyesidir. 

Uygulama projesi mimarın şantiyeye yazdığı mektup olmalıdır.

Mimar, yavaş ilerleyen inşaata yetişemez. 

Korumak için bilmek, tanımak ve sevmek gerekir. 

Herkes başkasının binasının ya da ağacının tescil ve koruma kapsamına alınmasını istiyor; kendisininki korunmasa da olur (!) 

Kum, çimento olmadan da inşaat yapabilirsiniz, ama bilgi olmadan asla. 

Yapıda sorunlar kötü malzeme kullanmaktan çok, malzemeyi kötü kullanmaktan kaynaklanır. 

Bizde, ruhsatlı inşaat yasak, kaçak inşaat rüşvete tabidir.

Bizde kentsel dönüşüm kent toprağının paraya dönüştürülmesi sürecidir. 

Geçmiş mimarlıklarla övünmek hakkı, o başarıları yaratmış olanlara aittir. Onları taklit etmek bizi büyütmez. Bize düşen, bugünün başarılarını yaratmak ve geleceğe bugünden bir şeyler bırakabilmektir. 

SANAT ÜZERİNE

Sanat yapıtı çağını yansıtan en güzel göstergedir. 

Sanatçı, dünyayı değiştirmeye çalışan kişidir. Yeni birşeyler söylemek, anlatmak, üretmek  zorundadır. Anlatmıyorsa, yaptığı, sanat değildir. 

Sanatçının görevi bugünün diliyle bugünü geleceğe taşıyacak güçte yapıtlar üretmektir.

İyi uygulanan meslek sanat olur. 

Sanat, kopyayla bağdaşmaz.

Sanat matematik değildir: İki üçgen bir altıgen etmez; iki dörtgen de bir sekizgen. 

Sanatı içlerine sindiremeyen siyasetçiler, sanatçıları sindirmeyi denerler. 


TÜRKİYE ÜZERİNE 

Tarihini silip atmakta hiçbir ulus Türkler kadar cömert davranmamıştır. 

Dilimizi unutmuşuz, konuşmaya çabalıyoruz; anlaşamıyoruz.

Deprem ne kadar çok bilimadamı üretti !

Türkiye’de her şey var, hiçbir şey yok… 

İş bitirmemek toplumumuzun en ciddi hastalığıdır.

Türkiye maymunlarla papağanların kol gezdiği bir ülkedir. 

Devlet memuru yaptığından sorumludur, yapmadığından değildir. Bunun için de yapmamayı yeğler. 

Batıya açılan pencere olmak yetmiyor; artık Batının içinde olmak gerek. 

Ülkemizin bir numaralı sorunu “çağdaş eğitim” eksikliğidir. 


SİYASET ÜZERİNE

Seçilenin düzeyini, seçenin düzeyi belirler. 

Çoğunluk bölününce azınlık iktidar olur.

Ocağa düşen, kucağa düşer.

Yöneticilerin, yakınmak gibi bir hakkı olamaz. Yönetici yakınmaz, yapar. 

Özgürlük, seçme (tercih) hakkını sonuna kadar kullanma serbestliğidir. 

“Halka rağmen halk için” yerine, “halkla birlikte halk için”.

Geri kalan gerici olur. Geriliği önlemenin tek yolu çağdaş eğitimdir.

Terörün dini imanı olmaz.  

Bir iktidarın itibarı çevresindeki yalaka sayısıyla ters orantılıdır. 


GENEL

Fatih S. Mehmet hiç tütün içmedi; domates yemedi; tramvaya, otobüse, trene, uçağa da binmedi. Herodot İÖ 484-420 yılları arasında yaşadığını bilmiyordu… Sonradan “tarihin babası” sayılacağını da.

İsa’dan önce yaşayanlar yılların giderek azaldığının farkında bile değildiler. Örn. Sofokles İÖ 495’te doğdu, 406’da öldü. 

Dünyanın sırlarını her meslek adamı kendi mesleğinin gözlüğüyle çözmeye çalışır.

Gelişmemiş bir çevrede, zenginler bile sefalet içinde yaşamaya mahkûmdur. 

En ucuz ve en sağlam kaynak tasarruftur. 

Geleceği tüketmek, mirasyedilikten beterdir. Mirasyedi babadan kalanı yer; geleceği tüketen, çocuğunun hakkını.

Eskiden savaşanlar kahraman sayılırdı; bugün barışı sağlayanlar kahramandır.

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan ? Peki, horoz bunun neresinde ?

Yarın dündedir, bugündedir; hep dünden, bugünden izler taşıyacaktır. 

Para iki şey içindir: kazanmak ve harcamak.

İş amaç değil araçtır; önemli olan üretmektir. 

Tarih ne yeniden yaratılabilir, ne de kopya edilebilir. 


DAHİCE (!) SÖZLER 

Biraz uysal ol, hergün kavga çıkarma. 

Biraz demokrat ol; ben ne dersem onu yap. 

Sakla yeşil alanı, gelir zamanı(!) 

İstikbal Gökdelenlerdedir!