Artık AIG Değil, Soros Galatasaray’ın Ortağı Kaynak : 13.04.2006 - Cumhuriyet Gazetesi | Yazdır

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin önce uluslararası AIG firmasına, oradan da Ünal Aysal’a satılan yüzde 21.05 oranındaki hisseleri geçen hafta yeniden satıldı.

Faruk Süren’in başkanlığı döneminde bu hisseler AIG’ye 20 milyon dolara blok halinde satılmıştı. O zaman bir stratejik ortak olarak görülen AIG’den Kulübün gelirlerini artırması, yani pastayı büyütmesi bekleniyordu. Ancak, beklenen gerçekleşmedi. Kulüp, futbolla ilgili isim ve medya yayın hakları ile reklam, pazarlama ve ürün satış hakları gibi sağlam gelirlerinin tümünü anılan şirkete devretmişti. Futbolun bütün giderleri Kulüpçe karşılanacak, gelirler şirketin olacaktı. AIG’nin kulübe hiçbir katkısı olmadı. Koyduğu paranın kâr payı olarak yıllık getirisi AIG’ye yetiyordu. Sonuçta, kulüp faizle sürekli borç almış duruma düştü. Üstelik, şirket yönetiminde de AIG’nin ciddi bir ağırlığı vardı.

Özhan Canaydın başkan olunca AIG’den kurtulmak istedi. Bir savaşım başladı : Davalar, tazminatlar, büyük vekâlet ücretleri… Sonuçta, üyelerden Ünal Aysal yardıma yetişti ve AİG’ye 23,5 milyon dolar ödeyerek hisselerin Kulübe geçmesini sağladı. Kulüp, ayrıca 9 milyon dolar tazminat, 1,5 milyon dolar vekalet ücreti ödedi.

Aysal’la yapılan anlaşmaya göre, kulübün 18 Mart 2006 tarihine kadar bedelini ödeyerek bu hisselere tam sahip olma alma hakkı vardı. Parasal sıkıntılar sürdüğü için bu işlem yapılamadı; Aysal, daha fazla beklemek istemeyince hisseler geçen hafta 14 ayrı yabancı fona satıldı. Hisseleri alanlar arasında ülkelerin iç politikalarına bile burnunu sokmaktan çekinmeyen para babası George

Soros’tan tutun, Fenerbahçe hissedarı ABD’li QVT’ye kadar birçok yabancı fon var. Bu satıştan sağlanan 38,5 milyon dolarlık gelirin 35,5 milyon doları, ana para ile birikmiş kâr paylarını ve alacaklarını da karşılayacak şekilde Ünal Aysal’a ödendi; 2,5 milyon dolar da Kulübe kaldı.

Bu işlemler sonucunda, hisselerin Galatasaray’a geri dönmesi umudu, belki de hiç gelmeyecek bir bahara ertelendi. Gelinen noktada durum şu : Şirket hisselerinin halka açılan bölümü yüzde 16, fonlara satılan yüzde 21.05; toplamı yüzde 37 eder. Bu şu demektir : Kulübün sağlam gelirlerinin yüzde 37’si sürgit her yıl başkalarına aktarılacak. Kulüp de kalan yüzde 63’le yetinecek. Etkinlikleri sürdürebilmek için tek çıkış yolu : anılan şirket dışındaki başka girişimlerle yeni gelir kaynaklar yaratmak. İş zor…

Biraz gerilere gidelim… 2 Ekim 1999 günü Milliyet’in spor sayfasında Halil Özer şöyle
yazıyordu : “Galatasaray Yönetim Kurulu 9 Ekim’de yapılacak olağanüstü genel kurulda Sportif A.Ş.’nin yüzde 42’sinin Amerikan AIG Şirketi’ne satışı için üyelerden onay isteyecek… Yönetici Kemal Erimtan, eski yöneticilerden Doğan Hasol’un satışı engellemek için üyeleri tek tek aradığı belirtti ve bu “Gatasaray’a ihanettir” dedi.

Gördünüz mü ihaneti ? Ya bir de yüzde 42 satılsaydı ? O tarihte satışı engellemek için bu sütunda uyarılar yapmış; genel kurullarda çok mücadele vermiştim; ama söylendiği şekilde, kimseyi aramamıştım. Şimdi pişmanım. Keşke üyelerin tümünü arasaymışım.