Dergi’nin Mayıs-Haziran sayısında 6 Haziran 2016’da yitirdiğimiz kıymetli değerli mimarı anmak isterim. Çok seçkin bir kültür insanı olan Bülent Özer’i 6 Haziran 2016 gecesi hiç beklenmedik bir şekilde yitirmiştik. İlk kez, 1961 yılında kendisinin çıkarmaya başladığı Mimarlık ve Sanat Dergisi’nin yayın kadrosuna beni de katmasıyla yakınlaşmıştık. O, dört yıl önce İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirmiş ve […]

31 Mart’ta yerel seçimler var. Belediye başkanlarının göreve başlarken ant içmelerini daha önceki seçimlerde de önermiştim (1). O metni güncelleyerek bir kez daha dikkatlere sunmak isterim. Belediye başkanları göreve başlarken ant içmeliler. Böylece ileride en azından rant yerine, antlarına uymalarını beklemek umudumuz ve hakkımız olur. Belediye başkanlarının eylemleri, yaşamımızı olduğu gibi, kentlerin yalnızca bugününü değil, […]

İstanbul, tarihte üç büyük imparatorluğun başkenti olmuş: Doğu Roma, Bizans, Osmanlı. Coğrafi konumu, topografyası, doğal güzellikleri ve tarihsel, kültürel, mimari zenginliğiyle çok özel bir küresel merkez haline gelmiştir. Kısacası, yüzyıllardan beri bir dünya şehri… Ne var ki 1950 yılından beri kentleşme olgusu ve göç baskısı İstanbul’u sorunlu şehir haline getirdi. Bir zamanlar politik ödünlerle yüreklendirilen […]

YAPI Dergisi’nin ilk sayısı Temmuz 1973’te çıktı. Bunun koşullarını yaratan bazı nedenler vardı. Birincisi; 1973 yılı Yapı-Endüstri Merkezi’nin atılım yılı olmasıydı. Ben askerlikten sonra 1972’de yeniden Yapı-Endüstri Merkezi’ne dönmüştüm. Önce yeniliklerin hazırlıkları yapıldı. 1973 yılında Demirtaş Ceyhun’un yönetiminde Yapı-Endüstri Merkezi Kitabevi’ni kurduk. Ardından, YAPI Dergisi geldi. Yapı Kataloğu 29 Ekim 1973’te çıktı. Yine aynı dönemde […]

250. yılını kutlayan İTÜ’nün köklü geçmişine bir göz atalım. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kökü, 1773’te kurulmuş olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayûn’a dayanır. Osmanlı İmparatorluğu, bilim ve teknolojide Batı’ya yetişebilmek amacıyla, özellikle askeri alanda yeniliklere yönelmek zorunluluğunu duymuştur. Daha sonra Mühendishane-i Bahri-i Hümayûn da Sultan 3. Mustafa döneminde tersane hizmetlerini ve donanmayı geliştirmek, Batılı anlamda gemi mühendisliği eğitimi […]