Belediye Başkanı Andı veya Yol Haritası Kaynak : 29.03.2024 - Yapı Dergisi - 490 | Yazdır

31 Mart’ta yerel seçimler var. Belediye başkanlarının göreve başlarken ant içmelerini daha önceki seçimlerde de önermiştim (1). O metni güncelleyerek bir kez daha dikkatlere sunmak isterim.

Belediye başkanları göreve başlarken ant içmeliler. Böylece ileride en azından rant yerine, antlarına uymalarını beklemek umudumuz ve hakkımız olur.

Belediye başkanlarının eylemleri, yaşamımızı olduğu gibi, kentlerin yalnızca bugününü değil, geleceğini de etkiler. Öneri, düş olarak kalsa bile, aşağıda sıralanan ilkeler, iyi niyetli adayların yol haritalarını belirlemeleri bakımından da yararlı olabilir.

Önerdiğim ant taslağı (ya da yol haritası) şöyle:

“Kentlilere hizmet ve onları mutlu etmek için seçilmiş olduğum bilinciyle ve hukuk ilkelerine bağlı, laik, demokratik bir yönetim anlayışıyla;

 • Bilime, yasalara, şehircilik ve mimarlık kurallarına, plan fikrine, uzmanlıklara ve takım çalışması yöntemine saygı göstereceğime; benbilirimci ve keyfî davranışlarda bulunmayacağıma; hizmeti kentte yaşayanların tümüne, kişiler ve kuruluşlar arasında ayrım gözetmeksizin sunacağıma; çocuklara, yaşlılara, engellilere ve yoksullara ayrıca özen göstereceğime,
 • Kentin havasını, suyunu, ekolojik dengesini ve tüm canlılarını, tarım alanlarını, yeşil alanları, ormanları, su havzalarını ve varsa kıyılarını koruyacağıma,
 • Kent merkezinde yapı yoğunluğunu değil, yeşil alanları artırmaya çalışacağıma,
 • Kentin tarihsel dokusunu, arkeolojik, mimari ve kültürel değerlerini koruyacağıma; tarihsel yapıtlar arasında din, dil, ırk, mezhep, dönem ayrımı yapmayacağıma,
 • Kentsel planlamada, katılımcı bilimsel planlama ve tasarım ilkelerinin yanı sıra kentin ve kentlilerin tümünün yararını gözeteceğime… Plan bütünlüğüne aykırı değişiklikler yapmayacağıma; noktasal imar kararları ya da plan değişiklikleriyle spekülasyon ve rant alanları yaratmayacağıma… Kentsel uygulamaları, tepeden inme kararlarla değil, şeffaflık içinde, uzman kuruluşların ve STK’ların görüşlerinden yararlanarak, kentlilerle paylaşarak yapacağıma…Merkezî yönetimden gelebilecekler de dahil, kent ve kentli yararına olmayan her türlü baskıya karşı çıkacağıma,
 • Kent nüfusunun plan hedefleriyle uyumlu şekilde gelişmesi yolunda çaba göstereceğime,
 • Gecekondu ve kaçak yapılaşmaya göz yummayacağıma,
 • Kentsel dönüşümün, çevresiyle barışık ve halktan yana olmasını gözeteceğime ve rantsal dönüşüme dönüştürülmesine olanak vermeyeceğime,
 • Belediye varlıklarını elden çıkarmayarak kentlilerin yararı doğrultusunda değerlendireceğime, kentin ekonomisine ve refahına katkılar getirecek girişimleri destekleyeceğime,
 • Belediyenin kaynaklarının şeffaflık içinde ve doğru kullanılmasını, Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT)’lerin plan-bütçe disiplini ve şeffaflık içinde çalışmasını ve denetlenmesini sağlayacağıma; personel seçiminde liyakati ön planda tutacağıma; belediye kaynak ve olanaklarını çıkar kapısı olarak kullandırmayacağıma,
 • Ulaşımda bireysel taşımacılığa değil, bütünleşik toplu ulaşım sistemlerine önem vereceğime,
 • Kenti, sokakları, kaldırımları, parkları bakımlı tutacağıma; yol kenarlarının ve özellikle de yaya kaldırımlarının otopark haline getirilmesine izin vermeyeceğime,
 • Kentsel altyapı çalışmalarını, hazırlanacak eşgüdüm planı ve programına göre disiplin içinde sürdüreceğime,
 • Her türlü âfet riskine karşı bilinçlendirme ve acil eylem planları geliştirilmesini sağlayacağıma,
 • Eğitim, Bilim, Sanat, Kültür ve Sporun koruyucusu, destekçisi olacağıma,
 • Kentin gelecek kuşaklara tutarlı bir şekilde aktarılabilmesi için, bilimin rehberliğinde, ileri teknolojiyle, “Akıllı Şehir” doğrultusunda Bilişim Çağı’na uygun, yenilikçi, öncü adımların atılmasını sağlayacağıma,
 • hemşerilerim önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
  Yolumuz, akıl ve bilim yolu olacaktır! 

  1. D. Hasol, 17.01.2019, Cumhuriyet Gazetesi