20. YÜZYIL TÜRKİYE MİMARLIĞI
  YEM Yayın, 2017
20. yüzyıl dünyanın pek çok ülkesi için olduğu gibi, Türkiye için de toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda değişimler, dönüşümler...

  AFERİN DESİNLER DİYE
  T. İş Bankası Kültür Yayınları, 2011
Cumhuriyet’in ilk kuşağının karşısına dikilen zorlu koşullarla kısıtlanmış; büyük Erzincan depremiyle sarsılmış; savaş yıllarının getirdiği …

  MİMARLAR DİK DURUR
  YEM Yayın, 2012, 4. Baskı
Doğan Hasol, yeni kitabı Mimarlar Dik Durur! İlginç Öyküler ile okuyucuları, mimarlık dünyasının bilinmeyen kıvrımlarında kâh keyifli, kâh d...

  MİMARLIK CEP SÖZLÜĞÜ
  YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ, 2012, 2. Baskı
İlk kez 1976 yılında çıkan ve her baskısında içeriği yeniden gözden geçirilip genişletilerek bugüne kadar 10 baskı yapan Ansiklopedik Mimarl...

  ANSİKLOPEDİK MİMARLIK SÖZLÜĞÜ
  YEM Yayın, Geliştirilmiş 12. Baskı, 2012
Doğan Hasol’un, mimarlık çevrelerinin vazgeçilmez başvuru kaynağı olma özelliğini 1976’dan bu yana koruyan çalışması Ansiklopedik Mima...

  MİMARLIK ve YAPI SÖZLÜĞÜ
  YEM Yayın, Geliştirilmiş 5. Baskı, 2013. İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Sözlük.
Doğan Hasol'un yeni sözlüğü.. Hasol'un 1970'li yıllarda hazırladığı Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, beraberinde üç dilli bir yapı terim...

  ODA TARİHİNDEN PORTRELER: DOĞAN HASOL
  Söyleşi: Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 2006
Mimarlar Odası’nın kuruluşunun 50. yılı ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 38. çalışma döneminde...

  ANILAR KUŞLAR GİBİDİR
  Remzi Kitabevi, 2007
Çocukluktan başlayıp, gençlik, olgunluk yıllarında sürüp giden bir gözlemler dizisi... Deprem, savaş, ekonomik sıkıntılar, tek partili...

  GALATASARAY'DA DÜŞLER/GERÇEKLER
  YEM Yayın, 2004
Bir tribün şarkısı vardır: ''Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray''... Tarih her zaman gerçekleri yazar mı? Bilinmez...Ama Galatasa...

  MİMARİ İZLENİMLER
  YEM Yayın, 1999
YAPI Dergisi'nin 30 yılı aşan yayın yaşamında biraraya getirdiği yazılar arasından oluşturulan çeşitli seçkiler "YAPI'dan Seçmeler" dizisini...

  HER ŞEYİN MİMARI VAR
  YEM Yayın, 1998
Her Şeyin Mimarı Var, Doğan Hasol'un yalnızca mimarlara ya da mimarlık konularına ilgi duyanlara değil, aynı zamanda ülkenin güncel sorunlar...

  YAĞMA VAR!
  YEM Yayın, 1997
Doğan Hasol'un "Yağma Var!" çığlığıyla derlediği yazıları yaklaşık otuz yıllık bir bilanço. Bu bilançoda Türkiye'de çevre, kent toprağı, yer...

  ARCHITECTURE et BATIMENT/ARCHITECTURE and BUILDING
  Le Moniteur Paris, 1997. İngilizce-Fransızca / Fransızca-İngilizce Sözlük.

  3 Dilde MİMARLIK ve YAPI SÖZLÜĞÜ
  YEM Yayın, 1993. Geliştirilmiş 3. Baskı, Haziran 2005, İngilizce-Fransızca-Türkçe / Türkçe-Fransızca-İngilizce Sözlük.
Doğan Hasol'un İngilizce-Fransızca-Türkçe Mimarlık ve Yapı Sözlüğü mimarların, mühendislerin ve yapı dalında çalışan kişilerin tasarım ve uy...