Afife Batur’un ardından… Kaynak : 21.12.2018 - Herkese Bilim Teknoloji | Sayı:143 | Yazdır

AFIFE BATUR

Afife Batur, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin seçkin öğretim üyelerinden biriydi. Konusu Mimarlık Tarihi’ydi. O konuda bir ömür boyu usanmadan, yorulmadan çalıştı ve çalıştıklarını, derslerinin yanısıra, yazıları ve kitaplarıyla da mimarlara ve topluma aktardı.

Afife Batur’un belirgin özelliği çalışkanlığı ve üretkenliğiydi. Dersleri, doktora öğrencileri, kitapları, yazıları ile akademik yaşamının tam hakkını verdi.

Bir dönem Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı’nı üstlendi; daha sonra da Oda’nın yayınlarına ciddi katkılar getirdi. Tarih Vakfı’nda ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarında önemli görevler üstlendi. Ve bütün bunları başarıyla sürdürdü. Sonunda, Mimarlığa Katkı ödülü kazandı.

İTÜ’deki başarılarına, Taşkışla binasının otele dönüştürülmek istenmesi sürecinde binanın kurtarılması mücadelesine katılmış olmasını da eklemeliyiz. Zamanın başbakanı Turgut Özal, bir İTÜ’lü olmasına karşın, Taşkışla binasını, otel yapılmak üzere bazı girişimcilere tahsis etmişti. Afife Batur da mücadeleye, aydın sorumluluğuyla katılan dört kişilik gruptaki öğretim üyelerinden biriydi. Kısacası, bugün tarihî Taşkışla binası İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni hâlâ barındırabiliyorsa bunda Afife Batur’un da ciddi payı vardır.

Eşi, çok değerli bir mimar ve düşünür Selçuk Batur genç denecek bir yaşta vefat etmişti. Onu yitirmesinden sonra Afife’nin ürettikleri ve başarıları sanki iki kişilikmiş kadar yoğundu artık. Cumhuriyet kadınının seçkin bir örneği oldu.

Afife Batur’un vefatıyla çok değerli bir bilim insanını daha yitirmiş olduk. Ne var ki bazı insanlar ölümsüz oluyor; Afife Batur da bıraktığı silinmez izlerle o grupta yer alıyor. Adı, mimarlık literatüründe hep yaşayacak.