Belediye Başkanları İçin Yol Haritası Kaynak : 18.04.2019 - Cumhuriyet Gazetesi | Yazdır

2019 Yerel Seçimleri geride kaldı. Seçilenler, seçilmeyenler, seçildiği halde mazbata alamayanlar… Mazbata konusunu hukukçulara bırakarak, iyi bir Kent Yönetimi için yıllardan beri süregelen çabayla oluşturduğumuz ilkeler dizisini bir kez daha dikkatlere sunalım.

Son seçimin propaganda sürecindeki aksaklıkları da bu metne eklemekte yarar olduğunu düşünebiliriz. Bu konuda göze çarpan ilk saptama şu olmuştur: “Reklam ya da propaganda dozunu iyi ayarlamak gerekir. Reklamcılıkta bu konu “aspirin” örneğiyle anlatılır. Aspirinin de, reklamın da, doğal ki (propagandanın) aşırısı zarar verir. Bu seçimde özellikle iktidar partisinin, dozu abarttığını söyleyebiliriz. Sokaklarda, her direkte adayınkinin yanısıra Cumhurbaşkanı da fotoğraflarını görmek seçmenleri bezdirmiştir. Seçim sonuçlarının bu açıdan da yorumlanması doğrudur.”

Şimdi dönelim belediyelerin ve yeni başkanların izlemelerinin doğru olacağı yola ve ilkelere…

Başkanların, “Kentlilere ve kente hizmet için seçilmiş olduklarının bilinciyle, hukuk ilkelerine ve Anayasa’ya bağlı olarak, demokratik bir yönetim anlayışıyla;

 • Bilime, yasalara, şehircilik ve mimarlık kurallarına, plan fikrine, uzmanlıklara saygı göstermek; keyfî davranışlarda bulunmamak; hizmeti kentlilerin tümüne, kişiler ve kuruluşlar arasında ayrım gözetmeksizin sunmak; çocuklara, yaşlılara, engellilere ve yoksullara ayrıca özen göstermek…
 • Kentin havasını, suyunu, ekolojik dengesini, bütün canlılarını, tarım alanlarını, yeşil alanları, ormanları, su havzalarını, kıyılarını korumak…
 • Kentin tarihsel kimlik ve dokusunu, kültürel değerlerini korumak… Korunacak yapıtlar arasında din, dil, ırk, mezhep, dönem ayrımı yapmamak… Benzer anlayışı, farklı inançlara sahip kentliler için de sürdürmek ve bütün inançlara eşdeğer saygıyla yaklaşmak…
 • İnançları siyasetin aracı olmaktan uzak tutmak…
 • Kentsel planlamada, katılımcı bilimsel planlama ve kentsel tasarım ilkelerini gözetirken kentlilerin tümünün yararını gözetmek… Plan bütünlüğünü korumak… Kentsel uygulamaları, tepeden inme kararlarla değil, şeffaflık içinde, uzman kuruluşların ve STK’ların görüşlerinden yararlanarak ve kentlilerle paylaşarak yapmak…  Merkezî yönetimden gelebilecekler de dahil, kent ve kentli yararına olmayan baskılara karşı çıkmak…
 • Kent nüfusunun plan hedefleriyle uyumlu şekilde gelişmesi yolunda çaba göstermek…
 • Kentsel dönüşümün, çevresiyle barışık ve halktan yana olmasını gözetmek ve rantsal dönüşüme dönüşmesine olanak vermemek… Kent toprağının yağma aracı haline getirilmesine karşı çıkmak; imarla artan değerden kentin de pay almasını sağlamak…
 • Belediye varlıklarını elden çıkarmamak, yeni yatırımları kentlilerin yararı doğrultusunda değerlendirmek, kentin ekonomisine ve refahına katkılar getirecek girişimleri desteklemek…
 • Kentsel altyapı çalışmalarını, hazırlanacak eşgüdüm plan ve programına göre disiplin içinde sürdürmek…
 • Her türlü âfet riskine karşı bilinçlendirme ve acil eylem planları geliştirmek…
 • Gecekondu ve kaçak yapılaşmaya göz yummamak…
 • Belediye kaynaklarının şeffaflık içinde ve doğru kullanılmasını, belediye iktisadi teşebbüslerinin [BİT’lerin] plan-bütçe disiplini ve şeffaflık içinde çalışmasını ve denetlenmesini sağlamak; personel seçiminde liyakati ön planda tutmak…
 • Kentiçi ulaşımda bireysel taşıtlar yerine, bütünleşik toplu ulaşım sistemlerine öncelik vermek… Kenti, sokakları, kaldırımları, parkları bakımlı tutmak; yol kenarlarının ve özellikle de yaya kaldırımlarının otopark haline getirilmesini akılcı çözümlerle önlemek…
 • Kentte görsel ve işitsel kirliliği önlemek… Yol, sokak afişleri ya da medya ilanlarıyla kendisinin ya da partisinin reklamını yapmamak…
 • Eğitim, Bilim, Sanat, Kültür ve Sporun koruyucusu ve destekçisi olmak…
 • Kentin gelecek kuşaklara tutarlı bir şekilde aktarılabilmesi için, bilimin rehberliğinde, ileri teknolojiyle, “Akıllı Şehir” doğrultusunda Bilişim Çağı’na uygun, yenilikçi adımların atılmasını sağlamak.

İyi bir belediye başkanının temel ilkeleri bunlar olmalıdır. Ötesi, onun kişiliğine, bilgi ve yeteneğine bağlıdır.