Aslantepe ve Ali Sami Yen Kaynak : 24.06.2010 - Cumhuriyet Gazetesi | Yazdır

 

TOKİ Başkanı, Aslantepe Stadyumu’nun açılır-kapanır çatısını yapmayacaklarını açıklamış. “Çatının yerine başka iyileştirmeler yapacağız. Bizim yapacağımız iyileştirmelerin maliyeti de oldukça yüksek. Bu iyileştirmeler stadın üzerinin kapatılmasından önemli” demiş.

“Önemli iyileştirmeler”in ne olduğunu bilmiyorum; ancak stadın açılır-kapanır çatı düzeneğinin çok önemli olduğunu biliyorum.

TOKİ, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Galatasaray arasındaki anlaşma sırasında ortada, kabul gören bir proje vardı; anlaşmanın ekini oluşturan o proje açılır-kapanır çatıya göre tasarlanmıştı. Çatının taşıyıcı sistemi yani strüktürü de ona göre kurulmuştu. Nitekim strüktür, o çatıyı taşıyacak güçte inşa edildi. Daha önce de sorduğum gibi, çatı yapılmayacak idiyse bu kadar ağır bir strüktüre ne gerek vardı? Konu baştan ona göre planlanır, daha hafif ve ucuz çözümler üretilebilirdi. Bunca harcama niçin yapıldı?

Şimdi TOKİ o çatıyı yapmayacağını kesin olarak belirtiyor. Bu durumda açılır-kapanır çatı ya hiç yapılmayacak, ya da kulüp ileride yapmayı göze alacak. Parasal sorunlar bir şekilde çözülse bile teknik sorunların aşılması çok zor olacak. Bitmiş bir yapıda çalışmanın güçlüklerinin yanısıra açılır-kapanır çatıyla, mevcut strüktür arasında uyum sorunları yaşanması tehlikesi vardır.

Kulüp yönetiminin yıllardan beri sergilediği aşırı özverili anlayıştan sonra, bu durumu da boynunu bükerek kabul etmesindeki gerekçeyi anlayabilmiş değilim.


Ali Sami Yen Parkı

Öte yandan TOKİ, Ali Sami Yen Stadı arsasını Aşçıoğlu firmasına vereceğini açıkladı. Anılan firma tanınan yeni imar hakları sayesinde yoğun yapılaşmayla değerlendireceği arsadan TOKİ’ye arsa payının yanısıra, sağlanacak gelirden de bir pay verecek. TOKİ’nin bu işten sağlayacağı toplam gelir yaklaşık 475 milyon TL gibi hesaplanıyormuş.

Daha önce de yazdığım önerimi yinelemek istiyorum. Ali Sami Yen Stadı arsasının yoğun yapılaşmaya açılması zaten çok sıkışık olan Mecidiyeköy’ü daha da sıkıştıracak ve yöre için çok büyük ve giderilmesi olanaksız kayıplar oluşturacaktır. O arsa, Mediciyeköy’ün soluklanabilmesine olanak verecek tek yeşil alan olma, hattâ bir depremde çevrede yaşayanları barındırma potansiyeline sahiptir. Eski Şişli Otobüs Garajı arsasının alışveriş merkezine, Hürriyet Abidesi Parkı’nın adliye sarayına kaptırılmasından sonra geriye kalan elverişli tek alan burasıdır.

Bu nedenle konuyu “bitmiş” gibi görmüyorum ve yanlıştan dönüleceğine inanıyorum. Önerim şudur: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TOKİ’ye daha uygun bir noktada eşdeğer bir arsa vererek bu alanı ve hemen yanıbaşındaki eski Tekel Likör Fabrikası arsasını parka dönüştürmek sağgörüsünü göstermeli.

Yineliyorum: Yanlıştan dönmek, yanlışı yapmak kadar zor ve pahalı değildir. Belediye’ye de TOKİ’ye de, İstanbul’a da yaraşan budur.

İlhan Selçuk

İlhan Ağabey’i sonsuzluğa uğurladık; acısı yüreğimizde… Aydın, aydınlık, ışık saçan insandı; ışıklar içinde yatsın.