Doğan Hasol’dan Mektup Var… Kaynak : 02.03.2018 - Yapı Dergisi - 435 | Yazdır

“Yapı dergisinin yeni bir yayın grubuna geçmesi nedeniyle gönderilen mektup.”

Yapı Dergisi - Sayı 1

Sayın Yasemin Şener Çobanoğlu

YAPI Dergisi

Değerli Kardeşim,

Önce sizi ve çalışma arkadaşlarınızı YAPI dergisinin hayatta kalmasını sağlayan cesaret ve özverinizden dolayı kutlamak isterim.

Yapı Dergisi, Türkiye’nin en düzenli yayımlanmış, en uzun soluklu mimarlık dergisidir. Derginin Temmuz 1973’te çıkan ilk sayısında, “ÇIKARKEN” başlıklı yazıda şunları yazmıştık: “Cumhuriyet’in 50.yılında ülkemizin kendi öz gücündeki gelişme, hiç de azımsanmayacak bir düzeye erişmiştir. Üretim hacmindeki artış, bilim, teknik ve güzel sanatlar alanındaki başarılar, hızla yükselen bir grafiği çizmektedir. Bütün bunlar, içlerinde taşıdıkları kaçınılmaz çelişkiler ve yanlışlarla da birlikte, ülkemizin yarını konusunda bir umut kaynağı olmaktadır.”

“İşte, her yeni girişim gibi, YAPI dergisinin temelinde de bu umut ve güven bulunmaktadır. Bütün çabamız, ülkemizde her alanda yapılagelen üretimi topluca yansıtmak ve ülkemizin tüm yapısını oluşturan değerleri belirlemek olacaktır. Böyle bir toplamın, sözünü ettiğimiz gelişmeye yeni bakış açıları kazandıracağını sanmak da boş bir iyimserlik olmasa gerektir. En geniş kapsamıyla aldığımız YAPI sözcüğü, böyle bir

çabanın simgesidir.”

“YAPI dergisi, yukarıda da belirtildiği gibi, en geniş anlamıyla tüm yapısal sorunları incelemek amacındadır. Bu bakımdan, ağırlık merkezi inşaat, teknik ve endüstri olmak üzere, çeşitli sorunlar, iktisadi konulardan sanat konularına kadar açılan bir yelpazede, bir bütünlük içinde ve elden geldiğince eksiksiz olarak ele alınacaktır.”

Bu ilkelerle yola çıkan YAPI dergisi bir süre sonra Batı mimarlık dünyasında da tanınır ve benimsenir bir konuma gelmiştir. Birçok yabancı ünlü mimarlık bürosu yeni yapıtlarını yayımlanmak üzere Batı’daki seçkin dergilerin yanısıra YAPI’ya da kendiliğinden gönderir olmuştur.

Gelelim bugüne… YAPI’nın, şimdi bu yeni döneminde, tarihsel denilebilecek birikiminden geniş şekilde yararlanabilme şansı vardır. Sizlerin o birikimden de yararlanarak YAPI’nın yayınını, ilk sayısında bir bildirge gibi duyurulan hedefler doğrultusunda sürdüreceğinize inanıyorum.

Yapı-Endüstri Merkezi’nin parça parça edilmiş etkinliklerini, kişisel girişimleriyle üstlenen değerbilir dostların ve eski YEM çalışanlarının o hizmetleri bilinçli bir bütünlük ve dayanışma içinde sürdürmeleri en büyük dileğimdir.

Başarılarınız en çok da, YEM’in ve YAPI dergisinin emektarı olarak beni sevindirecektir.

Bu mesajımı yine derginin ilk sayısındaki, “ÇIKARKEN” başlıklı yazımın son cümlesiyle bitirmek isterim: “Hep birlikte başarılı olmak umuduyla”.

Hepinize, en içten başarı dileklerim ve sevgilerimle,

Doğan Hasol