Galatasaray’da Tüzük Genel Kurulu Kaynak : 27.05.2010 - Cumhuriyet Gazetesi | Yazdır

 


Cumartesi günü Galatasaray’ın Tüzük değişikliği için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacak. Bu genel kurul gerçekten çok önemli çünkü otuz yıl öncesinin tüzüğü Kulübe dar geliyor. Kulüp artık yalnızca bir spor kulübü, bir dernek değil; tesisleri var, taşınmazları var, şirketleri var. Buna karşılık yürürlükteki tüzük yalnızca bir derneğe göre hazırlanmış; o da otuz yıl önceki duruma ve anlayışa göre.

Tüzük Genel Kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin onda birinin katılımı ile açılabiliyor. Bunun anlamı, cumartesi günü saat 10.00’da 767 üyenin Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde hazır bulunması gerektiği. Açılıştan sonra kararlar oyçokluğuyla alınabilecek.

Tüzük tasarısı, Kulüp Divanı’nca yürütülen ve birkaç evrede yapılan yoğun komisyon çalışmaları sonucunda hazırlandı, değişik ortamlarda epey tartışıldı, şimdi genel kurulda tartışılacak. Tasarı mükemmel ya da kusursuz mu? Kanımca değil; ancak kısaca, eskisinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kulübün gereksinmelerine daha doğru yanıtlar veriyor. Özellikle de şirketlerin ve hesapların kulüpçe denetimi konusunda…

Tasarıya göre bundan sonraki tüzük değişiklikleri, katılma hakkı olan üyelerin 1/20’sinin katıldığı genel kurullarda yapılabilecek. Böylece, iyi işlemediği, yetersiz kaldığı düşünülen maddeler olursa onlar daha kolay değiştirilebilecek.

Tüzük tasarısına ilişkin kimi görüşlerimi yazılı olarak Kulübe ilettim. Burada o önerilere çok kısaca değinmek isterim.

Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve öteki kurullar yine ortak listeyle seçiliyor. Bunun sakıncaları açıktır. Başkan adayının, kendisini denetleyecek kişileri kendi listesinden aday göstererek seçtirmesi “denetim”in mantığıyla bağdaşmıyor. Seçim ayrı listelerle yapılmalı.

Yeni tasarıda seçimlerin 3 yılda bir yapılması öngörülüyor. 3 yıllık dönem başlanan çalışmaların bitirilmesi için iyi bir süredir. Organlara ve kurullara seçilen herkese, aynı pozisyonda en çok iki dönem kalma ve yeniden aynı göreve aday olmama kısıtlaması getirilmesini önerdim. İki dönem yani 6 yıllık bir süre kişilerin, tasarladıkları projeleri gerçekleştirmeleri için yeterli bir zaman dilimidir ve bugünkü üç dönemin karşılığıdır. Böyle bir süre sonunda yorgunluk başlamakta, coşku azalmakta, hatalar birikmektedir. Bir yandan da yeni kuşakların önünün tıkanmaması, onların da yeni heyecanlarla bayrağı devralmalarına olanak sağlanması gerekir. Kısacası siyasette de çarpıcı örnekleri çokça görüldüğü gibi, koltuğa yapışmamayı sağlamak gerekiyor. Birçok demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye’de de cumhurbaşkanlarının görev süreleri için getirilmiş olan sınırlama türünden bir öneri benimki. Genel Kurul’un yukarıdaki iki önemli noktayı çözebileceğini düşünüyorum.

Öte yandan; seçimlere, oy kullanma, oy sayımı, seçim sonuçları gibi konulara ilişkin olan ve yönetmeliklerle çözülebileceğini düşündüğüm pek çok ayrıntı, tüzük kapsamına alınmış. Bunlar şu evrede olmasa da ileride yapılacak bir çalışmayla düzeltilebilir.

Bir kez daha yineleyelim: Şu anda Tüzük Galatasaray için çok önemli. Tüzük Kulübün anayasası!.. Cumartesi sabahı Galatasaray üyeleri genel kurulda buluşmalı.