Galatasaray’ın Temel Değerleri Kaynak : 22.01.2010 - Cumhuriyet Gazetesi | Yazdır

Bilindiği gibi Galatasaray kuruluşlarının kaynağı Galatasaray Lisesi’dir; doğal ki Galatasaraylılığın da… Fransa Galatasaraylılar Derneği Galatasaray’ın temel değerlerini derleyen bir bildiri hazırladı. Bu bildiri geçen eylül ayında Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nca Türkçe ve Fransızca bir kitapçık halinde yayımlandı. (İşbirliği Kurulu Galatasaray kurum ve kuruluşlarını bünyesinde toplayan, resmi olmayan bir birlikteliktir.)

Sunuşun başında, “Bu bildiri, yaşam ve eylem çizgisinde ortak bir kaynaktan yola çıkan ve kısaca “Galatasaraylılar” denen bir grup insanın kişisel ve kolektif yolculuğunu, kuramsallaştırma denemesidir” deniyor.

Bildiride, değerler sisteminin birbiriyle etkileşim içinde olan ve birbirini tamamlayan on temel direği özetlenmeye çalışılmış. Biz burada o ilkeleri kısacık alıntılarla aktarmayı deneyelim:

1. Etik: Galatasaraylı, dürüst ve güvenilir insandır; Entelektüel dürüstlük, başarma çabası, mesleki ödünsüzlük, kişisel çizgi tutarlılığı ve Galatasaray ruhunu yüceltmek esastır.

2. Dayanışma: Galatasaray’ın birleştirici harcıdır. Dayanışma, ilişkileri düzenleyen, içten gelen, gerektiği an derhal devreye giren, somut, mesleki, duygusal ve ahlaki bir reflekstir. Galatasaraylı için dayanışma, bir hayat tarzıdır.

3. Açık Fikirlilik: Dünyaya ve başkalarına merakla ilgi duymak; insani düşüncelere açık olmak; bölmek yerine ikna etmek; kendi özelliklerinden vazgeçmeden farklılıklara saygı göstermek hedeftir.

4. Laiklik: Bütün özgürlüklerin özgürlüğüdür. Farklılıklara ve inançlara saygı; bağnazlıkla mücadele… Galatasaraylı, dışlamadan anlamaya çalışır, yasak koymaz, başkalarının özgürlüklerine saygı duyar.

5. Özveri: Özveri, fedakârlık değil, kendinden veriştir; insana olan inancın elle tutulur en güçlü kanıtıdır. Galatasaray bu erdemi öğretmekle kalmaz, refleks haline dönüştürür.


6. Misyon Yüklenme: Bir misyon insanı olmak, Galatasaraylı olmanın getirdiği bir zorunluluktur. Galatasaray’ın bize öğrettiklerini yalnızca kendimize saklamak bağışlanmaz bir hata olur. Katlanmak yerine eyleme geçmek; zorlamak yerine ilham vermek önemlidir.

7. Mizah Duygusu: Kendi kendisiyle alay edebilmek… Kendisini fazla ciddiye almadan ciddi işler yapabilmek. Kendisi dahil her şey hakkında şaka yapma yeteneğine ve cesaretine sahip olmak.

8. Büyüklere Saygı: Saygı, bilinç ve sürdürülebilir diyalog ortamı yaratır. Her Galatasaraylı bir gün, o saygı gören “büyükler”den biri olacağını bilir.

9. Küçükleri Koruma: Galatasaraylı küçükler Galatasaraylının kardeşleridir; onlara her fırsatta ulaşıp Galatasaray’dan edindiği değerleri aktarmakla yükümlüdür. Küçüğü eşiti gibi görmek, kişiliğe saygı duymak esastır.

10. Kurumları Desteklemek: Aldıklarını Galatasaray’a geri vermek, kendisinin nasıl oluştuğunu unutmamaktır. Galatasaray, bir etik sistem, bir değerler ve bilgiler düzeni olduğu gibi, bir kurumlar bütünüdür de. Galatasaraylı için Galatasaray kurumları canlı birer varlık gibidir. Ruhunu onlar besler; onlarla sevinir, heyecanlanır, duygulanır. Galatasaray kurumlarının en büyük şansı Galatasaraylılardır.

Sonuç bölümünden de birkaç cümle: “Bütün bu ilkeler kelimelere dökülmeksizin de yaşanan, zaman ötesi, kalıcı değerlerdir. Dile getirilişi değişse de, söylemi değişmeyen bir paylaşılmış kavramlar dizisidir. Zamanın ve mekânın sınırlarını aşıp gider, onları en değerli hazinesi olarak benimsemiş olan Galatasaraylıların damarlarına, hattâ hücrelerine işler.

“Galatasaray Temel Değerler Bildirisi”ni, Galatasaraylıların içine işlemiş değerleri bu köşeye sıkıştıracak şekilde özetlemeye çalıştım. Ne kadar başarılı olabildiğimi bilmiyorum. Bir fikir verebildimse ne âlâ. İşin doğrusu, bildirinin aslını okumak olmalı kuşkusuz.