KULÜPLERİN KAÇ TARAFTARI VAR ? Kaynak : 27.03.1997 - Cumhuriyet Gazetesi | Yazdır

Her kulübün az ya da çok taraftarı vardır. Bizde, taraftarlıkta daha çok, gözde spor olması nedeniyle futbol etkili oluyor. Doğal olarak her kulüp, desteğini arttìrabilmek için taraftar sayısının artmasını ister. Zaman zaman da kulüplerin, taraftar sayıları konusunda rakamlar vererek açıklamalar yaptıkları, hatta bu rakamları hiçbir ölçüye gelmeyecek kadar da abartılı olarak ortaya koydukları oluyor.

Bu abartılar beni, aşağıda ayrıntılarını vermeye çalışacağım bir hesaplamaya sevk etti.

Ekim-Kasım 1993’te, yani bundan yaklaşık üç yıl kadar önce Galatasaray Spor Kulübü, Piar-Gallup’a bir “Taraftarlık Araştırması” yaptırmıştı.

Araştırmanın amacı, Türkiye’deki taraftarların takım tutma davranışlarının genel olarak çözümlenmesi (analizi) ve spor kulüplerinin taraftar nezdindeki imajlarının saptanmasıydı. Bu araştırmada,

– Takım tutma davranışı ve bu davranışı etkileyen unsurlar,
– Türkiye’deki spor kulüplerinin değerlendirilmesi,
– Medya ve Spor karşılaşmalarını izleme alışkanlığı,
– Sporla ilgili genel değerlendirmeler,
– Değer yargıları, tutum ve davranışlar

ayrıntılı olarak incelenmişti.

Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden “yüz-yüze anket” yöntemi kullanılarak, 15 yaş ve üzerindeki kişilerle gerçekleştirilmişti.

Bu araştırmanın bütün ayrıntılarına burada eğilmek olanağı bulunmadığı kuşkusuz. şimdilik, taraftarlığa ilişkin bazı sayısal

verileri aktarmakla ve buna göre taraftar sayılarını hesaplamakla yetineceğiz.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre;

15 yaş ve üzeri Türkiye nüfusunun yüzde 24’ü, yaklaşık dörtte biri herhangi bir kulübü tutmamaktadır. Spor kulüpleri arasında en çok taraftara sahip olanı Galatasaray’dır (yüzde 25,9). Galatasaray’ı izleyen diğer spor kulüpleri Fenerbahçe (yüzde 23,5), Beşiktaş (yüzde 15,2) ve Trabzonspor’dur (yüzde 8,4).

Yukarıda açıklanan yüzdelerden yola çıkarak kulüplerin taraftar sayıları için şöyle bir hesap yapabiliriz :

Yapılmış olan araştırma her ne kadar 15 yaş ve üzerini kapsıyorsa da, yüzdeleri Türkiye geneline yaymak ve kulüp tutma bilincine ulaşmış çocukları da bu kapsama almak çok yanlış olmaz. Bu bilinçlenme yaşını “7” olarak kabul edersek, Türkiye’nin bugün 65 milyon kabul edilen nüfusundan yola çıkarak 7 ya¦ ve üzeri nüfusunu yaklaşık 55 milyon olarak düşünebiliriz.

Bu nüfusun dağılımı ise şöyle olur :

Galatasaray yüzde 25,9 14 milyon 245 bin
Fenerbahçe yüzde 23,5 12 milyon 925 bin
Beşiktaş yüzde 15,2 8 milyon 360 bin
Trabzonspor yüzde 8,4 4 milyon 620 bin
Diğerleri yüzde 3,0 1 milyon 650 bin
Kulüp tutmayan yüzde 24 13 milyon 200 bin

Bu tür araştırmaların, daha kapsamlı olarak belirli zaman aralıklarıyla, hatta olabilirse büyük kulüplerin ortak girişimleriyle yaptırılmasının yararlarına inanıyorum.