Tarih Yeniden Üretilemez Kaynak : 01.04.2011 - Yerel Kimlik - 26 | Yazdır

 

 YEM Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol:
“Kentlerin yitirilen kimliği, eskiyi taklit etmekle
 geri getirilemez. Tarihin yeniden üretilmesi
 söz konusu olamaz.”


Yerel Kimlik dergisinde bu sayıdan itibaren röportaj sayfalarına başlıyoruz. Her sayıda farklı kurum ve kişilerle hem koruma sektörünü hem de çalışma alanlarımızla bağlantılı sektörleri, sivil toplum örgütlerini, yazarları, araştırmacıları bu sayfada konuk edeceğiz. 26. sayımızda Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol’la Türkiye’deki yapı sektörüne bakıyoruz ve bu alandaki referans noktası olan YEM’in bilgi merkezini inceliyoruz. YEM, hem web sitesindeki veri bankası ve güncel haberleriyle, hem de yayınevi ile TKB üyesi belediyelerin de başvuru noktası olabilecek bir merkez…

1968’de hangi hedeflerle yola çıktınız? Yapı endüstrisindeki büyüme, yeni hedefler belirlemenize neden oldu mu?

Yapı-Endüstri Merkezi’ni 1968 başında bir grup mimar ve mühendisin katılımıyla kurduk. Amaç “yapı” konusunda bir bilgi merkezi oluşturmaktı. Önce, yapı malzemesi için İstanbul Harbiye’de bir Daimi Sergiyle işe başladık. Bu etkinliği kurslar, konferanslar, seminerler ve yaz aylarında çeşitli illere giden gezici sergilerimiz izledi. Sonraki yıllarda etkinliklerimiz daha da gelişti. Dergi, kitap yayınlarını başlattık. Yapı Kataloğu çok yararlı bir etkinlik olarak onları izledi. 1976 yılında da, daha sonra yönetiminde sürekli görev alacağımız Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği UICB’ye tam üye olarak kabul edildik. 1978’de de İstanbul’da ilk Yapı Fuarı’nı gerçekleştirdik. Yapı Fuarı, Türkiye’de bir fuar ciddiyetiyle düzenlenmiş ilk uzmanlık fuarıdır. Daha bilgi çağı sözünün bile edilmediği bir dönemde, YEM’in bir bilgi merkezi olarak kurulmuş olmasıyla övünüyoruz bugün. Yapı-Endüstri Merkezi, aradan geçen 43 yılda yapı sektöründeki ve yapı malzemelerindeki gelişmelere paralel olarak büyüdü ve etkinliklerini büyüttü. Gelişen teknolojiler bilgi verme sisteminde de büyük yeniliklere yol açtı. Şu anda yeni teknolojilerden sonuna kadar yararlanarak sanal yayıncılıktaki atılımlarımızı sürdürüyoruz. Yeşil çevre, yeşil binalar konusu da halen çalıştığımız başka bir güncel alan.

“Yapı endüstrisi” kavramından biraz bahsedebilir miyiz?

Yapı endüstrisi geniş boyutları olan bir kavram. Bizde yapı sektörü ya da başka deyişle inşaat sektörü dar anlamda ele alındığında, daha çok müteahhitlik hizmetlerini kapsıyor. TÜİK de bunu böyle kabul ediyor ve “Hizmetler” grubu içinde sayıyor. Aslında onu destekleyen çok geniş bir yapı malzemesi sektörü var. Yapı malzemesi sanayiden sayılıyor. Türkiye her iki kesimde de son 40 yıl içinde büyük atılımlar yaptı. Müteahhitlerimiz yeni teknolojileri sonuna kadar uygulayacak bilgi ve beceriye ulaştı. Şu anda pek çok ülkede, hatta ABD’de bile başarılı uygulama yapan Türk müteahhitleri var. Malzeme kesimi de kendisini çok geliştirerek nicelik ve nitelikte ileri ülkelerle boy ölçüşebilecek düzeye geldi. Türkiye’nin bugün büyük çapta inşaat malzemesi üretimi ve ihracatı var.Koruma sektörüyle, yapı endüstrisinin
kesiştiği noktalar nedir?

Koruma ve yaşatma çabaları çok önemli. Korumak, ülkede yaşayan herkesin görevidir. Yalnızca uzmanların değil, başta yerel yönetimler olmak üzere herkesin… Kültürel değerlerin ve mimarlık eserlerinin, bir yerin uygarlık düzeyinin göstergesi olduğu artık herkesçe kabul ediliyor. Buna karşılık, yitirilen değerler artık giderilemeyecek kaybımızdır. Kentlerin yitirilen kimliği de eskiyi taklitle geri getirilemez. Tarihin yeniden üretilmesi söz konusu olamaz. Ayrıca, taklitlerin de hiçbir değeri yoktur; taklit hiçbir zaman özgün olanın yerini alamaz. Bu bakımdan aslolan, korumak, yıkmamak, yok etmemektir. Günümüzde teknolojinin, malzemenin ve bilginin geldiği düzey mimarlık varlığımızın daha iyi korunması için geniş olanaklar sağlamaktadır. Koruma bilinciyle bütün bunlardan yararlanmalıyız.

YEM’in bilgi yelpazesi nedir?

Bütün etkinlikler “bilgi”ye yönelik olarak sürdürülmekte. Web sitelerimiz, örneğin yapi.com.tr, mimarizm.com, yapiveri.com hep bilgiye yönelik. Fulya’da YEM’de düzenlediğimiz konferansları 600-700 kişi izliyor. Konferanslar ayrıca web sitemizden de izlenebiliyor. Her yıl yayımladığımız Türk Yapı Sektörü Raporu başka bir bilgi kaynağı. Bir de Sanal Mimarlık Müzemiz var. Dünyanın ilk sanal mimarlık müzesi. Bu müze yılın 365 günü 24 saat açık. Türkçe ve İngilizce olarak dünyanın her yanından izlenebiliyor. Üstelik ziyaret ücretsiz. Ayrıca, Yapı Kataloğu artık hem eskisi gibi kitap olarak yayımlanıyor, hem de web ortamında erişilebilir durumda. yapiveri.com da yapı sektörünün sanal dünyadaki bilgi bankası konumunda. Sektöre ve ekonomiye ilişkin güncel iç ve dış verilere istendiği zaman hızla ulaşılabiliyor.

“Günümüzde teknolojinin, malzemenin
 ve bilginin geldiği düzey, mimarlık varlığımızın
 daha iyi korunması için geniş olanaklar sağlamaktadır.
 Koruma bilinciyle bütün bunlardan yararlanmalıyız”

Firmalara web sitelerinizden ulaşmak mümkün…

Tabii… Firmalara ve ürünlere ilişkin bilgilere Yapı-Endüstri Merkezi’nin veri tabanından ulaşılabiliyor. YEM durup dinlenmeden kendi çalışma alanındaki bilgileri buluyor, işliyor ve dağıtımını yapıyor. Kuruluş amacı da buydu zaten.

YEM Kitabevi’nden de bahsedebilir miyiz?

YEM Yayın ve YEM Kitabevi bizim birbirini tamamlayan iki etkinliğimiz. YEM Yayın, 1973’ten beri nitelikli dergiler, kitaplar ve kataloglar yayımlıyor. YEM Kitabevi ise yalnızca YEM’in yayınlarını satmakla kalmıyor, mimarlık, sanat ve yapı alanında yerli ve yabancı seçkin yayınları da raflarında bulunduruyor. En güncel dış kaynaklı yayınlar kitabevince ithal edilerek okura sunuluyor. Yayınlarımız Fulya ve Beşiktaş’taki YEM Kitabevi’nin yanı sıra önemli kitabevlerinden de sağlanabiliyor. Ayrıca bunlara www.yemkitabevi.com adresinden de ulaşılabiliyor.